Furuly Barnehage

OM BARNEHAGEN

OM BARNEHAGEN

Vi har plass til 32 barn i alderen 2-6 år. Hos oss går barna på samme avdeling i 4 år med de samme ansatte. Dette opplever vi skaper trygghet for barna og kontinuitet. Vi har hønsegård med høner i hagen og et stabbur, som vi benytter ved behov. Vi har en 17 seters Ford Sprinter som vi bruker på tur hver dag med en gruppe på 10 barn. Disse gruppene er aldersinndelte og de rullerer hver dag. Vi har en hytte med tilhørende grillhytte i Hallenskog i Heggedal som vi bruker mye på tur. Her er det flotte turmuligheter rett utenfor døren. Vi leier også Undelstad barnepark som er en nedlagt park med muligheter for å være inne med toalett og sovemuligheter for de små. Utelekeplassen er inngjerdet og er ny oppgradert med lekestativer, husker, dukkehus, sandkasse, lekebåt og stort friområde. Her drar vi mest med de minste barna (gr. III).

Vår årsplan bygger på Rammeplanen for barnehagen, barnehagens vedtekter og Lov om barnehager. Vi holder oss nøytrale i forhold til kristen formålsparagraf. Furuly barnehage skal gi barna et miljø som legger vekt på samvær med andre barn og voksne. Vi deler opp i smågrupper på tur og på huset slik at vi får tilpasset det pedagogiske opplegget etter alder og utvikling, noe som gir alle barna tilhørighet og mestringsfølelse i det vi gjør. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barna i å utvikle evne til toleranse, omsorg for andre og selvutfoldelse gjennom allsidig leke- og aktivitetsmuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å skape et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning.

Vi har plass til 32 barn i alderen 2-6 år. Hos oss går barna på samme avdeling i 4 år med de samme ansatte. Dette opplever vi skaper trygghet for barna og kontinuitet. Vi har hønsegård med høner i hagen og et stabbur, som vi benytter ved behov. Vi har en 17 seters Ford Sprinter som vi bruker på tur hver dag med en gruppe på 10 barn. Disse gruppene er aldersinndelte og de rullerer hver dag. Vi har en hytte med tilhørende grillhytte i Hallenskog i Heggedal som vi bruker mye på tur. Her er det flotte turmuligheter rett utenfor døren. Vi leier også Undelstad barnepark som er en nedlagt park med muligheter for å være inne med toalett og sovemuligheter for de små. Utelekeplassen er inngjerdet og er ny oppgradert med lekestativer, husker, dukkehus, sandkasse, lekebåt og stort friområde. Her drar vi mest med de minste barna (gr. III).

Vår årsplan bygger på Rammeplanen for barnehagen, barnehagens vedtekter og Lov om barnehager. Vi holder oss nøytrale i forhold til kristen formålsparagraf. Furuly barnehage skal gi barna et miljø som legger vekt på samvær med andre barn og voksne. Vi deler opp i smågrupper på tur og på huset slik at vi får tilpasset det pedagogiske opplegget etter alder og utvikling, noe som gir alle barna tilhørighet og mestringsfølelse i det vi gjør. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barna i å utvikle evne til toleranse, omsorg for andre og selvutfoldelse gjennom allsidig leke- og aktivitetsmuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å skape et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning.

Vi er en del av PIA (private barnehager i Asker). Som medlem der står vi private barnhager mer samlet og sterkere sammen når det gjelder å bli hørt, få gjennomslag for ting og komme med ønsker/behov til kommunen. Vi yter godt av hverandres erfaringer og drift. Deler og drøfter aktuelle temaer. Får råd og veiliedning på tvers av barnehagene. Samarbeider også ved større arrangementer som innleiing av foredragsholder til personalmøter, foreldremøter etc.

Gjennom observasjoner, lek og samspill med barna er vi i stand til å møte hvert enkelt barn der det er og jobbe målrettet ut i fra det. Målet vårt er at alle barn skal oppleve at de lykkes med noe og bli trygge, sosiale barn. De skal være rustet sosialt og intellektuelt til å begynne på skolen.

Visjonen til Asker kommune er «liten og viktigst» og det vektlegger vi også i vårt arbeid med barna. Vi lager regler for barnehagen sammen med barna for hvordan vi ønsker å ha det i hverdagen. Disse reglene blir skrevet ned og signert av barna ved at de setter ett håndavtrykk på plakaten. Det vil bidra til at barna opplever et eierforhold til reglene i barnehagen.