Furuly Barnehage

Personalet

Personalet

Eier/Styrer/Pedagog

Og med barnehagelærerutdanning med fordypning i musikk, Unni Jacobsen. Har førerkort på minibuss. Startet barnehagen i 1987.

Pedagog 1/avd. leder og styrerassistent

Camilla G. Aksnes ferdig utdannet i 2000 som barnehagelærer med fordypning i barnehageutvikling med fokus på endringskompetanse. Startet som assistent i 1993. Er under opplæring på førerkort på minibuss.

Pedagog 1/avd. leder

Mari K. Aksnes med barnehagelærerutdanning med fordypning i småbarns pedagogikk, videreutdanning i spesialpedagogikk. Ferdig spesialpedagog sommeren 2021. Har førerkort på minibuss. Startet opp høsten 2014.

Pedagog 2

Karen Emilie Nes (førskolelærer på disp.) Hun har 1 års pedagogikk på Oslo Met og bachelor i Teater og drama. Startet nov. 2020.

Assistent

Kari Mette Christensen med skoleassistentkurs og 10-års yrkeserfaring fra barneskole. Har førerkort på minibuss. Startet høsten 1999.

Barne- og ungdomsarbeider

Camilla Sondresen, utdannet som barne- og ungdomsarbeider. Startet fast høsten 2011 etter å ha vært vikar her en stund.

Assistent

Monica Sæbø (snart utdannet som barne- og ungdomsarbeider). Startet fast høsten 2013 etter å ha jobbet her som vikar.

Assistent

Martine Fredrikke Borchgrevink Andersen. Startet høsten 2020.