Furuly Barnehage

PROSJEKTARBEID 2020/2021:

PROSJEKTARBEID 2020/2021:

Tema og mål høsten 2020:

Vennskap med samtaleplakater, filmer og bøker, livsmestring og helse (se satsningsområde 1), min kropp og mine følelser. Barna skal få kjennskap til «trygg førstehjelp» gjennom læringsopplegget «Henry» fra Røde Kors. Barnehagen er ofte barnas første møte med førstehjelp utenfor hjemmet, og Henry læringsopplegget danner dermed et viktig grunnlag for videre førstehjelpsopplæring og trygghet rundt dette.

Når vi er ferdig med temaet i slutten av oktober, inviterer barna til foreldresuppe som barna har laget. Da er det noen barn som ønsker velkommen, barna forteller foreldrene selv hva de har lært med egne ord, de synger sanger knyttet til temaet og har en utstilling for foreldrene over hva de har laget. Vi henger opp en quiz i hagen med poster som barna tar med foreldrene på. Vi ser tydelig glede og mestringsfølelse i barna. De blir tatt på alvor og kan mye. På denne måten synliggjør vi ovenfor foreldrene hva vi holder på med.

Tema og mål høsten 2020:

Vennskap med samtaleplakater, filmer og bøker, livsmestring og helse (se satsningsområde 1), min kropp og mine følelser. Barna skal få kjennskap til «trygg førstehjelp» gjennom læringsopplegget «Henry» fra Røde Kors. Barnehagen er ofte barnas første møte med førstehjelp utenfor hjemmet, og Henry læringsopplegget danner dermed et viktig grunnlag for videre førstehjelpsopplæring og trygghet rundt dette.

Når vi er ferdig med temaet i slutten av oktober, inviterer barna til foreldresuppe som barna har laget. Da er det noen barn som ønsker velkommen, barna forteller foreldrene selv hva de har lært med egne ord, de synger sanger knyttet til temaet og har en utstilling for foreldrene over hva de har laget. Vi henger opp en quiz i hagen med poster som barna tar med foreldrene på. Vi ser tydelig glede og mestringsfølelse i barna. De blir tatt på alvor og kan mye. På denne måten synliggjør vi ovenfor foreldrene hva vi holder på med.

Tema og mål våren 2021:

Trafikk med «Tarkus». Barna skal lære seg de grunnleggende trafikk-reglene slik at de kan ferdes trygt i trafikken. Trafikk-maskotten Tarkus og Barnas Trafikk-klubb vil gjennom forskjellige oppgaver og fortellinger øke barnas kompetanse gjennom hele denne perioden. De vil få kunnskap om hva som er trygt og farlig i trafikken.

Trafikk er integrert som en del av den nye rammeplanen gjennom fagområdet nærmiljø og samfunn. Det står at «gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt». Trafikksikkerheten blir da en tydeligere del av barnehagehverdagen. Barna er trafikanter hver dag, enten som passasjer, fotgjenger eller syklist.

De vil få kjennskap til samene og andre kulturer i barnehagen. Rammeplanen sier at barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal oppleve tilhørighet og stolthet for egen opprinnelse og få kjennskap til andre kulturer.

Gjennom vårt arbeid med miljøvern og Svanhild skal barna utvikle respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. Få kjennskap til insekter og deres betydning for miljøet og naturen. Påskeforberedelser med barna. Avslutter året med kunst og kultur der barna blir kjent med kunstnerne Vigeland og Munch. Barna får prøve seg som kunstnere

FØRSKOLEGRUPPEN:

Her får barna lære grunnleggende begreps- og tallforståelse. Barna har en førskolebok som vi jobber med hver gang. Vi har førskole en gang i uken. Vi jobber med flere temaer som bl.a. kroppen vår, hygiene, tenner, årstider, dyr, kultur, finmotorisk utvikling, begrepsforståelse; mengde, form og farge. Foreldene får hver gang ett utfyllende referat fra 5-årsklubben om hva vi har jobbet med knyttet til rammeplanen. Vi er opptatt av at barna skal bli trygge sosiale barn som skal bli rustet til å begynne på skolen. Dette gjøres ved at vi møter barna på deres ståsted og jobber ut ifra det. Vi deltar på alle møter som arrangeres på de aktuelle skolene som våre barn skal begynne på. Vi har også tett samarbeid med skolene slik at overgangen skal gå så bra som mulig. Vi drar på besøksdager på skolen/SFO med en ansatt og de aktuelle barna.

Vi reiser også på besøk til hver skole med bussen når vi er på tur slik at alle barn får vist frem den skolen de skal begynne på. Vi har forebyggende samlinger og samtaler med barna om forventingene til skolestart før sommeren. Det skal være rom for at barn er forskjellige.

Brannvern har vi med maskoten «Bjørnis» med tilhørende materiell. Barna får med seg Bjørnis-sekken hjem en gang i løpet av året hvor de skal sjekke ut brannsikkerheten hjemme. Dette går vi igjennom i felles samling med alle. Vi er på brannstasjonsbesøk på Asker brannsatsjon med omvisning, prøver brannslangen og hilser på Bjørnis. Vi har 4 brannøvelser i året.

Skiskolen er for 5-åringene og dette er et frivillig tilbud som betales utenom. Barna vil kunne oppleve skiglede og mestring gjennom lek og bevegelse. Vi har 20 par ski i forskjellige størrelser i barnehagen, som barna får låne til skiskolen. Disse bruker vi også mye i og utenfor barnehagen gjennom hele vinteren. Barna trenger kun skisko i barnehagen (men det kan også lånes gratis på skiskolen om noen ikke har det).

På våren drar 5-åringene på Vigeland, Munch og Barnekunst-museet med omvisning. Dette dekker barnehagen. Da får barna utfoldet seg kreativt og prøvd seg som små kunstnere både på tur og inne.

Overnatting:

2 ganger i året har vi overnatting med førskolebarna. Dette er noe barna vokser mye på og de opplever mye mestring ved å klare å gjennomføre dette. Barna blir stolte over å gjennomføre disse turene.

På høsten drar vi til Drengestua på Solli. Det koser vi oss med hodelykttur i mørket, vaffelkos foran peisen, eventyrstund og tur i vakre omgivelser.

På våren drar vi til Unni sin hytte ytterst på hurum-landet – kalt Haraldstangen. Der er det bading, tur, grilling og den berømte skattejakten som står i sentrum. Alltid like populært for barn og voksne.

Som avslutning på året handler, baker og ordner førskoleguppen i stand en bløtkakefest for alle de andre barna. De er delaktig i hele prosessen og opplever gleden av å gjøre det hyggelig for andre.